Uživatelské role

Uživatelské role

Každý uživatel Sloneeka může mít role podle toho, jaké aktivity, přístupy a práva má v rámci aplikace mít. Nastavení rolí uživatele se odehrává na kartě uživatele, kde stačí vybrat role:

user_role.png

Primární role:

User - Každý uživatel má tuto roli, která mj. zajišťuje přístup do aplikace přes uživatelské rozhraní.

Admin - Administrátorský přístup má plné oprávnění pro všechny akce nad všemi daty všech uživatelů. Tato role tedy umožňuje kompletní přístup - čtení i zápis všech nastavení aplikace, událostí, pomůcek, atd. Důrazně doporučujeme udržovat počet administrátorů co nejnižší.

Manager - Uživatel s touto rolí může být přiřazen do týmu jako jeho manažer, což mu následně umožňuje nahlížet na týmová data, a v modulu Docházka například také editovat docházku svých podřízených. Bez přiřazení uživatele s touto rolí do konkrétních týmů nemá role na práva daného uživatele žádný vliv.

Supervisor - Umožňuje nahlížet na stav událostí podřízených týmů bez možností, které má role Manager. Jde tedy pouze o přístup pro čtení, nikoliv editaci a zápis (například náhled reportů a kalendáře, bez možnosti cokoliv měnit).

Sekundární role:

Reporting - Role slouží k neomezenému přístupu ke všem reportům všech uživatelů.

Planning Writer - Aneb. "Plánovač pro modul Plánování" umožňuje v modulu plánování zadávat do plánovacího kalendáře události jménem uživatelů, pro které je tento plánovač nastaven jako plánovač. Události plánování zadané touto cestou, pokud podle jejich nastavení podléhají schválení nadřízeného, jdou po vložení Plánovačem ke schválení manažerem daného uživatele. Tato role je tedy vhodná v situaci, kdy si samotní uživatelé nemohou nebo neumí zadat vlastní události do kalendáře.

Vacation Writer - Stejně jako Planning Writer, avšak platí pro modul Absence. Tedy zapisování událostí absencí do kalendáře jménem ostatních uživatelů.

Property Administrator - Správce pomůcek má plná práva pro práci s pomůckami. Může je tedy vytvářet, editovat, mazat a přiřazovat uživatelům. 

Document Manager - Správce dokumentů je umožňuje plný administrátorský přístup do modulu Dokumenty.

Správce stravenek - Zajišťuje přístup do modulu Stravenky, ve kterém je možné vydávat stravenky zaměstnancům.

Terminál - Uživatel typu terminál je rezervován pro hardwarové terminály. Uživatel s touto rolí nemůže v aplikaci vykonávat jiné akce než fungovat jako docházkový terminál.