Pomůcky

Nový modul Pomůcky bude spuštěn během října 2010.

Modul Pomůcky slouží pro evidenci pracovních pomůcek, které jsou buď ve skladu, nebo v užívání Vašimi zaměstnanci. Každá pracovní pomůcka má svou kartu s podrobnými identifikačními údaji, informací o stavu a držiteli pomůcky. Při přiřazení pomůcky uživateli dojde ke spuštění potvrzovacího workflow, které zajistí potvrzení o převzetí dané pomůcky uživatelem.

pomucky-1.png

Pomůcky spravují administrátoři a uživatelé s rolí Správce pomůcek. Slouží jim k tomu přehledná tabulka s filtrovatelnými sloupci, vyhledáváním i kontingenční tabulkou.

pomucky-3.png

Každá pomůcka může patřit do několika kategorií. Kategorie jsou uživatelsky definované štítky, podle kterých lze následně pomůcky efektivně třídit a řadit.

pomucky-5.png

Každý uživatel má neustále přístupnou sekci s pracovními pomůckami, které jim byly přiřazeny.

moje-pomucky.png

O každé sebemenší změně pomůcky je veden velmi podrobný audit log, který je uživatelsky neměnný a může sloužit jako podklad pro řešení případných sporů a nedorozumění.

audit-log-pomucky.png