Nastavení tabulek

Ukotvení sloupců

Při scrollování tabulky s velkým počtem sloupců můžete vybrané sloupečky ukotvit doprava nebo doleva.

column_pin.gif

Pořadí sloupců

Pořadí sloupců si můžete v každé tabulce změnit. Toto nastavení bude automaticky pro každou tabulku uloženo.

column_order.gif

Skrytí / zobrazení sloupců

Skryjte nebo zobrazte libovolné sloupce tabulky.

show_hide_column.gif

Automatická šířka sloupců

Šířku sloupců můžete upravit tažením, nebo automaticky přes "hamburger" menu.

autosize_column.gif

Seskupování podle sloupce

Pohled na data si můžete také seskupit podle libovolných sloupců. Například, když chcete pohled na docházku rozdělit podle týmů.

groups.gif