Docházka

Základní funkcionalita

Smyslem modulu Docházka je zaznamenávání odpracované doby pomocí evidence příchodů a odchodů na pracoviště. Na rozdíl od modulu Plánování, které poskytuje určitou flexibilitu v tom, kdy si může zaměstnanec zapisovat odpracovanou dobu, v modulu Docházka jde o zaznamenávání události docházky v okamžiku, kdy nastávají.

Pro zaznamenávání příchodů a odchodů je v aplikaci přehledné a jednoduché uživatelské rozhraní, které funguje stejně dobře na počítači jako na mobilních zařízeních. Pro mobilní zařízení jsme připravili PWA (Progresivní webovou aplikaci), kterou si uživatelé mohou dokonce nainstalovat na jejich zařízení. Při využití mobilních zařízení dochází v okamžiku příchodu nebo odchodu k ukládání geolokačních údajů, na základě kterých je pak možné sledovat docházku zaměstnanců na předdefinované firemní lokality.

Webové rozhraní slouží především "kancelářským" profesím, tedy zaměstnancům, kteří tráví většinu své pracovbní doby na počítači.

1-dochazka-prichod.png

Kalendář docházky

Každý zaměstnanec má viditelný Kalendář docházky. V závislosti na uživatelských oprávněních mohou manažeři a administrátoři editovat docházku ostatních. Manažeři mohou editovat a zadávat docházku pouze svých podřízených v rámci týmové struktury, administrátoři mohou editovat vše (to je jeden z obecných principů celé aplikace).

2-dochazka-kalendar.png

Reporty

Sloneek poskytuje v rámci Docházky několik reportů. Nejdůležitějším reportem je Přehled událostí docházky, který pro zvolené období zobrazí v přehledné a kategorizovatelné podobě všechny příchody a odchody. V tomto, stejně jako ve všech ostatních reportech, je možné rychle vyhledávat, třídit, vytvářet kontingenční tabulky a exportovat do XLS či CSV.

3-dochazka-report-udalosti.png

Report Souhrnný přehled zobrazuje celkovou odpracovanou dobu podle Docházky.

4-dochazka-report-souhrn.png

Kromě těchto základních reportů je k dispozici také Kalendář docházky, a připravujeme další. 

Všechna data také můžete číst a zapisovat pomocí REST API.

Základní možnosti konfigurace modulu

Lokality

Lokality jsou fyzické adresy, které se párují mimo jiné s událostmi docházky. Pokud si uživatel zapíše příchod nebo odchod v rámci geografického radiusu definovaného v lokalitě, je mu docházka připsána právě na tuto lokality.

5-dochazka-lokality.png

Docházkové karty

V případě využití docházkových terminálů jsou zaměstnancům přiřazovány identifikační karty, a to jak editací prfilu uživatele, tak přes sestavu docházkových karet.

6-dochazka-id-karty.png

Terminály

Management docházkových terminálů je velmi jednoduchý. Každá společnost může mít neomezený počet terminálů, které buď dodáváme za roční poplatek my, případně je možné použít jakékoliv zařízení, které je připojené k internetu a má USB porty.

7-dochazka-terminaly.png

Číselník událostí docházky

Události, které si uživatelé prostřednictvím Docházky zapisují, jsou konfigurovatelné v číselnících docházky. Kromě kategorizace je zde možné nastavit jazykovou variantu názvu události pro všechny dostupné jazyky. Díky tomu můžete i zahraničním pracovníkům nakonfigurovat docházku tak, aby na ně mluvila jejich jazykem (celá aplikace je samozřejmě dostupná v několika jazycích).

8-dochazka-ciselnik-udalosti.png