Core (Základ)

Hlavní funkcionality základního modulu:

  1. evidenci zaměstnanců
  2. nastavení pracovních vztahů (TBD)
  3. týmovou strukturu (TBD)
  4. online textový chat
  5. who-is-who (TBD)
  6. licence aplikace, billing a faktury (TBD)

Evidence zaměstnanců

Evidence zaměstnanců slouží nejen k přehledu všech uživatelů aplikace, ale také k nastavení jejich osobních i kontaktních údajů, včetně možnosti vytváření Vlastních polí pro rozšíření datové báze evidované v rámci zaměstnanecké agendy.

Do této sekce má přístup Vlastník firemního účtu (Owner) a všichni administrátoři.

users.png

Každý uživatel má svůj profil, který lze flexibilně rozšiřovat prostřednictvím Vlastních polí.

blahova.png

Pro každého uživatele je možné mj. definovat, které z aktivních modulů mají být danému uživateli zobrazeny a které skryty.

viditelnost-modulu.png

Vlastní pole uživatelů

Pro účely rozšířené evidence zaměstnanců si můžete definovat vlastní pole, která se budou zobrazovat v rozšířené kartě zaměstnance. Vlastní pole mohou být typu text, číslo, datum a připomínka. V případě připomínky přijde administrátorům v den připomínky emailová notifikace o expiraci připomínky, což lze využít například pro sledování platnosti zákonných školení.

vlast_pole.png

Vlastní pole lze následně pro každého zaměstnanec editovat přímo v jeho kartě. Udsud je také možné rychlé přidání vlastního pole (pro všechny uživatele).

vlast_pole_user.png

Online textový chat

V rámci základní licence si mohou uživatelé psát v režimu jeden na jednoho pomocí jednoduchého chatovacího systému. Ten navíc zobrazuje stav uživatelů - zda jsou aktuálně připojeni ke Sloneekovi. Tento chat funguje také v mobilním telefonu.

chat.png

V dalších verzích budeme rozšiřovat zprávy o tzv. push notifikace v prohlížeči. V případě, že je aktivní i modul Video konferencing, je možné z chatu rovnou spustit vytáčení telekonference.

ringing.png