Základní funkce

Přihlášení, změna hesla, nastavení společnosti, uživatelé, týmy, vztahy, další číselníky, reporty

Uživatelské role

Uživatelské role Každý uživatel Sloneeka může mít role podle toho, jaké aktivity, přístupy a prá...

Support v aplikaci

Pokud budete potřebovat pomoci s aplikací, vyplňte Support ticket přímo uvnitř aplikace. Je to ne...

Přehled modulů

Mobilní aplikace

Reporty

Propojení

Změna / obnova hesla

Heslo změníte jednoduše kliknutím na odkaz "zapomenuté heslo" na přihlašovací obrazovce aplikace ...

Search Results